علوم سوم دبستان فصل چهارم

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا علوم سوم دبستان
فصل چهارم هر ماده ای که در اطراف ما است دارای حجم و جرم است .
حجم : به مقدار جایی که اجسام می گیرند حجم گفته می شود .
 
برای اندازه گیری حجم مایعات نمی توان از پیمانه های مختلفی استفاده کرد بلکه امروزه از واحدی به نام لیتر استفاده می شود . جرم : مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی هر جسم را جرم جسم می گویند .
نکته 1: جرم اجسام را با وسیله ی به نام ترازو اندازه گیری می کنند . در زندگی روزانه از ترازوهای مختلفی استفاده می کنیم مثل ترازوی آشپزخانه – ترازوی دوکفه ای – ترازوی عقربه ای – ترازوی دیجیتالی نکته 2 : جرم اجسام را با واحدی به نام کیلوگرم اندازه گیری می کنند . هر کیلوگرم برابر است 1000 گرم
نکته 3: با خرد کردن اجسام ، جرم آن ها تغییری نمی کند .
نکته 4 : باتغییر حالت اجسام ، جرم آن ها تغییری نمی کند . گاهی مواقع می توان برای جمع آوری اطلاعات خود به جای جدول از نمودار استفاده کرد از نمودارمقایسه نیز می توان استفاده کرد . 1- جرم جسم را تعریف کنید.
مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی هر جسم را جرم می گویند.
2- آیا برای اندازه گیری جرم همه ی مواد می توان از یک نوع ترازو استفاده کرد؟
خیر- گاهی باید از ترازو کیلوگرم سنج و گاهی باید از ترازوی گرم سنج استفاده کرد. 3- اجسام از ماده تشکیل شده اند که مقدار ماده تشکیل دهنده ی اجسام را با ..................... اندازه گیری می کنند.
4- سه ماده نام ببرید که واحد اندازه گیری آن ها لیتر است؟
آب – دوغ- نفت - بنزین 6- یک میوه فروش به کدام یک از وسایل زیر نیاز ضروری دارد؟
1- دماسنج 2)ترازو 3)متر 4)خط کش

7- کدام یک جرم کمتری دارد؟
1 کیلو پسته 1 کیلو انار 1 کیلو خیار 1همه برابرند 6- یک میوه فروش به کدام یک از وسایل زیر نیاز ضروری دارد؟
1- دماسنج 2)ترازو 3)متر 4)خط کش

7- کدام یک جرم کمتری دارد؟
1 کیلو پسته 1 کیلو انار 1 کیلو خیار همه برابرند مریم یک بطری بزرگ آب خرید فکر می کنید واحد اندازه گیری نوشته شده بر روی آن کدام مورد باشد؟

کیلوگرم گرم میلی لیتر لیتر همه مواد اطراف ما دارای........................هستند.
در تبدیل یخ به آب............................ماده تغییر نمی کند.
شکل جرم حالت ...